Yılan / Kaderin Pençesinde (1980)

Sinemamızın 1970′ lerin sonuna doğru yaşadığı bunalımlı dönemde bir çözüm olarak üretmeye başladığı “Erotik Furya” serisi maalesef amacını aşarak zamanla içinden çıkılamayacak bir hale gelmiş ve bir türlü de önüne geçilememiştir. Masum Erotik Güldürülerin yerini kimi zaman araya otuzar metre parçalar eklemek suretiyle işi pornografiye çevirmeye başlamışlardı ki anılan kuşağın önemli yönetmenlerinden Naki Yurter, yine…

devam...