Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam Kitabı

Giovanni ScognamilloÜlkemizin duayen sinema yazarlarından Giovanni Scognamillo ’nun eleştiri ve röportajları Barış Saydam tarafından Giovanni Scognamillo ’nun Gözüyle Yeşilçam adıyla kitaplaştırıldı ve satışa sunuldu. Sinemacılar döneminde yazmaya başlayan Scognamillo, yazılarıyla sinemamızın değişim sürecini ortaya koyarken, eleştirmenlik mesleğini ve eleştirmenlerin gelişimini de akip ediyor. Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam, bugün eksikliği hissedilen kriterli eleştirinin geçmişteki örneklerini sunarken, bir dönemin sinemayla irtibatına da ışık tutuyor.
Kaynak: Sadibey.com
 
SUNUŞ
Hayal Perdesi Kitaplığı’nın yedinci kitabı olan elinizdeki çalışma, Türkiyebasınında en uzun süre yazan sinema eleştirmenlerinden Giovanni Scognamillo ’nun gazete ve dergilerde yazdığı tanıtım ve eleştiri yazılarını, makalelerini vevermiş olduğu söyleşileri içeriyor. Yönetmen serisi kitaplarından sonra, sinemaeleştirmenlerinin yazılarının derleneceği Türk sineması araştırmaları serisininilk kitabı olan Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam, Scognamillo’nunyazarlık serüvenini ifade ettiği gibi 1960’lardan günümüze değin Türksinemasının tarihini de açıklıyor.
Sinemamızın “altın yılları” olan 1960’larda sinema eleştirmenliğinebaşlayan ve yaklaşık elli yıldır da çeşitli gazete ve dergilerde yazan Giovanni Scognamillo, sinemaya olan ilgisini şu cümlelerle ifade ediyor: “Film izlemeyiben seçmedim, içinde doğduğum, büyüdüğüm ortamın doğal bir sonucu, olmazsaolmaz bir zorunluluğu oldu. Şikayet etmiyorum, aksine kendimi şanslı, hatta çokşanslı sayıyorum…” Sinemacı bir ailede doğan, çocukluğundan beri sinemaylahaşır neşir olan Scognamillo’nun yarım asrı aşan sinema serüvenini özetleyen bucümleler, aynı zamanda bir dönemin sinemayla irtibatına da ışık tutuyor.60’larda yetişen sinemacıların motivasyonlarını, sinemayla olan organikbağlarını ve ruh hallerini özetliyor adeta.
giovanni_scognamilloNijat Özön’ün sınıflandırmasıyla“sinemacılar dönemi”nde yazmaya başlayan Scognamillo’nun yazıları, bu açıdanbakıldığında sinemamızın değişim ve dönüşüm sürecini ortaya koyarken; öteyanıyla eleştirmenlik mesleğini ve aynı dönemde yazan eleştirmenleringelişimini de kronolojik bir şekilde takip ediyor. Kitapta yer alan yazılardan,60’lar ve 70’lerde film eleştirisinin konumunu, film eleştirmenleriyleyönetmenler arasındaki ilişkiyi, Sinematek döneminde yaşananları ve geçmiştengünümüze yerli sinemanın ve Türkiye’deki filmciliğin gelişimini izlemek mümkün.
Giovanni Scognamillo ’nun 1961-2004 yılları arasında Akşam, Hey, Yedinci Sanat, Yeni Sinema, Beyazperde, Milliyet Sanat gibi gazete ve dergilerdeyazdığı eleştiri yazıları ve makalelerin derlendiği kitapta, bunlara ek olaraközellikle 1990’lardan sonra Nokta, Yeni İnsan Yeni Sinema ve Yeni Filmdergilerinde yayımlanmış röportajlar da bulunuyor. Bu sayede, yazarın bağımsızyönetmenlerin önderliğinde şekillenen son dönem Türkiye sineması ve yenidönemde film eleştirisinin işlevi hakkındaki görüşlerine de ulaşmak mümkün.Tabii bu noktada, kitabın hazırlanış aşamasında yazarın bütün yazılarınınkitapta yer almadığını, fazlalığından dolayı yazılar ve röportajlarda birderlemeye gidildiğini ve yeniden redaksiyondan geçtiğini de ifade etmekgerekiyor.
Türkiye’deki sinema eleştirilerinin genellikle beğeni ve tanıtım yazıları üzerine yoğunlaşması, üretilen eserlerin bir türlü eleştirel bir gözledeğerlendirilememesi ve belki de 1980 sonrasının travmasının toplumsal hayattaolduğu gibi basın-yayın dünyasında da sürmesi, Türkiye sinemasınınanlaşılmasını da büyük ölçüde engelliyor. Scognamillo’nun eleştiri yazıları buyönüyle, bugün eksikliği hissedilen “kriterli eleştiri”nin geçmişteki örneklerini sunması açısından bütün sinemaseverlere örnek teşkil ediyor.
Barış Saydam

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir