Sinema ve 12 Eylül kitabı çıktı!

Sinema ve 12 eylil banner

SİNEMA VE 12 EYLÜL / MESUT KARA (2013 Agora Kitaplığı)
Kitap bana ulaştı, kitapçı raflarında da yerini almıştır sanırım…
Aylar süren çalışmanın, emeğin basılı, taze kağıt ve matbaa kokulu kitaba dönüştüğünü görmek çok güzel ve heyecan verici… Yolculuğum sürüyor…“(Mesut Kara)

mesut kara sinema ve 12 eylulKitaptan: Geçmişin tüm izleri bellekten silinirken, toplumsal hayatın kılcal damarlarına dek yayılan ve etkisi günümüze dek uzanan büyük “dönüşüm” etkisini medyada olduğu gibi sanat alanında da gösterir. Bu çalışmada sinemaya olan etkisini, “12 Eylül Filmleri” adıyla anılan filmlere yansımalarını ele aldık. Toplumsal bellek açısından önemli olan “politik dönem filmleri” olarak da değerlendirilen bu filmler, ele aldıkları dönemi, o döneme ait olguları, yaşanmışlıkları işleme, dönemle hesaplaşma açısından yetersiz ve etkisiz kaldıklarını, yaklaşımlarının yüzeysel olduğunu söyleyebiliriz. Ele aldıkları geçmişle, darbeyle, darbenin yarattığı toplumsal dönüşümle hesaplaşmadaki yetersizlikleri bizzat darbenin kendisinin yarattığı dönüşümün sinemaya- yapımcısı, senaristi, yönetmeniyle sinemacıya etkisinin sonucudur denebilir.

Bu kitapta dökümünü yaptığımız bütün bu filmleri izledikten sonra, (Beynelmilel, Eve Dönüş, Bu son Olsun gibi filmleri, -belki birkaç film daha eklenebilir- dışında tutarak) toplamından ortaya çıkan, geriye kalan sonucu tek cümlede özetlemek istersek ‘yenilgi, teslimiyet, ‘yılgınlık ve umutsuzluk’ sözcüklerini yan yana/arka arkaya kullanabiliriz. Toplamında anlatılan bir yenilgiler tarihidir. Geçmiş yoktur bu filmlerde. Nasıl bir geçmiş, hangi yaşanmışlıklar kahramanlarımızı bu filmlerde ‘bir sonuç olarak’ izlediğimiz bu büyük yenilgiye sürüklemiştir; göremeyiz, öğrenemeyiz. Gösterilen bu yenilginin yarattığı yılgınlık ve umutsuzluk ‘gelecek düşü’nü, başka bir dünya düşünü de yok etmiştir; gelecek yoktur. Oysa ‘anlatılmak istenen’ kahramanların, bu filmlerde de gösterildiği gibi cezaevlerine, düşmelerine, işkence görmelerine ideolojik seçimleri, başka ve daha güzel bir gelecek düşü neden olmuştur.

Bu, 12 Eylül Filmleri’nde görülemese de gerçek hayatta böyleydi. (mk)
SİNEMA VE 12 EYLÜL / MESUT KARA
İÇİNDEKİLER

İlk Söz: 12 Eylül Karanlığı Kesintisiz Sürüyor
Yaşananlar İzinde Dünden Bugüne Hatırlamalar
12 Eylül 1980 Darbesi ve Sinema
12 Eylül Filmleri
Sonuç Yerine
Ek 1: 1980’lerden Günümüze Sinema
Ek 2: Söyleşiler: Sırrı Süreyya Önder, Ömer Uğur, Handan İpekçi, İsmail Güneş, Hüseyin Kuzu, Selma Köksal

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir