Sinema Genel Müdürlüğü

siyahkullanim

Türkiye’de sinema ile daha derli toplu bir organizasyon ve yapılanma gerçekleşiyor. Yeşilçam ve arşivle de ilgili olduğu içi Sinema Genel Müdürlüğünü sizlere tanıtmaya karar verdik.

Misyon: Ulusal sinema eserlerinin yaygın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlamak ve sanat bilincini yükseltmek yönünde politikalar üreterek, bu amaca hizmet eden projeleri desteklemek, nitelikli eser üretimini teşvik etmek, kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve uluslararası boyutta Türk sinemasının yerini ve rolünü güçlendirmek.
Vizyon: Türk sinema sektörünü dünyada marka değerine sahip bir konuma getirmek ve ülkemizi en önemli sinema üretim merkezlerinden birisi olarak vazgeçilmez noktaya taşımak.

Hukuki Yapı: Sinema Genel Müdürlüğü, 02.11.2011 tarih ve 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın bir ana hizmet birimi olarak teşkilatlanmıştır.

Tarihçe

Sinema ile ilgili ilk Devlet Kurumu, 1977 yılında Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü´ne bağlı olarak kurulan, Sinema Dairesi Başkanlığı´dır.
Daha sonra Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığı ile Sinema Dairesi Başkanlığının konu ve hizmet bakımından benzerlik gösterdiği düşünülerekiki Başkanlık birleştirilmiş,yeni yapı 6 Kasım 1989 tarih ve 20334 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 379 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü olarak oluşturulmuştur.
Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın iki ayrı bakanlık olarak teşkilatlanması ile Genel Müdürlük, 354 sayılı Kültür Bakanlığı´nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği Kültür Bakanlığı´nın icra birimi olarak öngörülmüştür. Kültür ve Turizm Bakanlıkları´nın 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı Kanun ile birleştirilmesi ile Genel Müdürlük iş ve işlemlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın ana hizmet birimlerinden bir tanesi olarak yürütmeye devam etmiştir.

2 Kasım 2011 tarihinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Sinema Genel Müdürlüğü olarak yeniden yapılanmıştır. Sinema Genel Müdürlüğü Ulusta Anafartalar Caddesi 67 numaralı tarihi Eski Adliye Binasının üçüncü katında hizmetine devam etmektedir.
Yeni Yapı ile; ihtisaslaşmış bir birim oluşturulacak, yeni misyon ve vizyon ışığında yol haritaları oluşturulacak, kültür endüstrisinin içinde önemli bir yer tutan sinema alanının bir endüstriye dönüşmesi sağlanacak ve yaratıcı ekonomilerin gelişimine daha büyük katkılar sağlanacaktır.

100tr

Genel Müdürlük Görevleri

a) 5224 sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,
b) Sinema sektörüne ilişkin yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve bu alandaki kültür mirasımızın gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
c) Bakanlığın ulusal sinema sektörünün korunması, desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik uluslararası kuruluşlarla işbirliği faaliyetlerini yürütmek,
d) Ulusal sinema eserlerinin yaygın olarak izleyiciye ulaştırılmasını sağlama ve sanat bilincini yükseltme yönünde politikalar üretmek, bu amaca hizmet eden projeleri desteklemek, nitelikli eser üretimini teşvik etmek,
e) Ülke tanıtımına katkı sağlayacak yabancı film projelerini desteklemek,
f) Bakanlık adına ulusal ve uluslararası festivaller, film haftaları, yarışmalar, gösterimler, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek ya da düzenlenmesini sağlamak, maddî katkıda bulunmak ve bu etkinliklere ilişkin ödüller vermek,
g) Müze, arşiv, kütüphane ve gözlemevi gibi birimler aracılığıyla sinematografik eserlerin paylaşılmasını ve korunmasını sağlamak ve bunları kamunun istifadesine sunmak,
h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel medya kuruluşları ile sektörel ilişkileri geliştirecek faaliyetleri yürütmek; görev alanında bankalar, finans kuruluşları, meslek birlikleri, birlikler, dernekler, vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
ı) Sinema sektöründe meslekî standartlar ile çalışma koşullarını belirlemek ve bu esaslar doğrultusunda belgelendirme ve denetim faaliyetlerini yürütmek,
j) Sinema sektöründe yapım, dağıtım ve gösterime ilişkin eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; sinema filmleri ile görsel-işitsel yapımları üretenler ve dağıtanlar ile gösterimin yapıldığı alan ve mekânlara izin belgeleri vermek ve bu mekânları denetlemek,
k) Görev alanına giren konularda her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmak, basılı veya elektronik yayınlar yapmak ve bu tür yayınları desteklemek,
l) Bakanlık makamınca verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sinematik Yeşilçam

Site Editör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir