Hayal Perdesi Yayın Hayatına Matbu Halde Devam Ediyor

Hayal Perdesi

Hayal Perdesi Sinema Dergisi beş yıllık e-dergi macerasından sonra yayın hayatına iki aylık periyodunda ve matbu olarak devam ediyor. Leviathan kapaklı 44. sayı, yeni tasarımı ve zengin içeriğiyle çıktı.

2003 yılında Bilim ve Sanat Vakfı kapsamındaki Sinema Atölyesi’ne katılan öğrencilerin yazılı verimlerini devamlı kılma amacıyla fanzin olarak çıkan Hayal Perdesi, 2010 yılından itibaren daha profesyonel bir mecraya taşındı ve düzenli halde iki ayda bir elektronik dergi olarak yayınlanmaya başladı. Geçen yedi yılda derginin başlangıç aşamasından itibaren araştırmaları, makaleleri ve söyleşileriyle dergiye katkı sağlayan yazarlara yeni isimler eklendi; derginin elektronik ortama taşınmasıyla yayın akışı düzenli hale gelirken Hayal Perdesi’nin atölyeden beri devam eden fikri hedefi ise değişmedi: Başta özellikle doksanların sonundan itibaren yeniden hız kazanan Türk sineması olmak üzere farklı coğrafyaların sinemalarına da uzanan bir bakış açısı ortaya koymak, Türk sinema literatürüne kalıcı katkılar sağlayacak verimlere ulaşmak ve teori ile pratiğin birlikte yürüdüğü bir sinemaya dair fikir geliştirmek. Halihazırda derginin yazarlarının bir kısmı işin mutfak kısmında bulunmaya çaba gösteriyorken Hayal Perdesi de yazıları ve söyleşileriyle sadece teoriyle, başkaca söylersek sinema eleştirisiyle yetinmedi; kısa filmlerden belgesellere, görüntü yönetmenliğinden arşivciliğe kadar sinemayla ilintili birçok alanla ilgilenmeye gayret gösterdi.

2010 yılından itibaren Hayal Perdesi elektronik ortama aktarılırken www.hayalperdesi.net adresi de sinemaya dair güncel haberleri, vizyon yazıları ve söyleşileriyle internet dünyasındaki yayın hayatına başladı. Web sitesi de dergiyle aynı fikri kaygıları taşırken bir yandan da güncele dair bir bakış açısının mecrası oldu.

Yaklaşık beş yıl e-dergi formatında yayınlanan Hayal Perdesi, 2015 yılından itibaren matbu halde yayınlanma kararı aldı. Bu kararla birlikte derginin tasarımı değiştiği gibi yeni bölümler de eklendi.

Hayal Perdesi Kitaplığı

2003 yılından bu yana Hayal Perdesi’nin yazarları teorik verimler ortaya koydular. Bu noktada Ayşe Şasa’nın kaleme aldığı Yeşilçam Günlüğü’nü, dergi yazarlarından Ayşe Pay’ın hazırladığı Yönetmen Sineması Dizisi’ni, Barış Saydam’ın hazırladığı Giovanni Scognamillo’nun Gözüyle Yeşilçam kitaplarını hatırlamak gerekir. Şasa’nın çalışması Türk sinemasının pratiği üzerinden “yerli” bir teorinin imkânlarını araştıran yazılardan oluşurken Yönetmen Sineması Dizisi, doksan sonrası Yeni Türk Sineması’nın kurucu isimleri Ahmet Uluçay, Semih Kaplanoğlu, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerini ele alan yazıları içeriyordu. Günümüzün en önemli sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo’nun kaleme aldığı eleştiri yazılarını toplayan derleme bir yandan Scognamillo’nun eleştiri dünyasına dair bir retrospektif sunarken bir yandan da Yeşilçam’ın hikâyesini anlatıyordu. Hayal Perdesi Kitapları, örneklerde de görüldüğü gibi Türk sinemasına dünden bugüne uzanan bir bakış açısıyla yaklaşmanın derdini taşıyor.

Yıl boyunca Hayal Perdesi dergisinde ve web sitesinde yayınlanan yazılardan yapılan Türk sineması odaklı seçkiler kitaplaştırıldı ve Hayal Perdesi Sinema Dergisi 2012 ve 2013 yıllıkları ortaya çıktı. Yine son dönemde çıkan Burçak Evren’in Yücel Çakmaklı ve Ali Özuyar’ın Sessiz Dönem Türk Sinema Antolojisi (1895-1928) de Hayal Perdesi Kitaplığı’nda okurlarla buluştu.

Küre Yayınları’nın Hayal Perdesi Kitaplığı sinema literatüründeki önemli eserlerin Türkçe okurlarıyla buluştuğu bir mecra da oldu. Robert Bresson’un Sinematograf Üzerine Notlar, Jean-Luc Nancy’nin Abbas Kiyarüstemi söyleşisi Filmin Apaçıklığı ve Rémi Fournier Lanzoni imzalı Başlangıcından Günümüze Fransız Sineması kitapları bunlar arasında sayılabilir.

  • Kaynak: http://tsa.org.tr/haber/haberdetay/460#sthash.6Ad166MZ.dpuf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir