SİYAD’ın yeni yönetim kurulu belli oldu!

SİYAD

SİYAD / Sinema Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu 8 Aralık 2019 Pazar günü  üyelerinin katılımıyla yapıldı. Yeni Yönetim Kurulu üyelerin oylarıyla belirlendi. Yönetim kuruluna Okan Arpaç, Gökşen Aydemir, Banu Bozdemir, Kaya Özkaracalar, Barış Saydam seçildiler. Yönetim Kurulu kendi içinde iş bölümünde Okan Arpaç’ı başkan, Banu Bozdemir’i başkan yardımcısı, Barış Saydam’ı sekreter, Gökşen Aydemir’i sayman, Kaya Özkaracalar’ı koordinatör olarak görevlendirdi.

SİYAD genel kurul sonuç bildirgesinde önceki genel kurul kararlarını teyit edip güncellemiştir. Buna göre;

SİYAD GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

SİYAD’ın en üst karar organı olan SİYAD Genel Kurulu, önceki genel kurul kararlarını teyit ederek ve güncelleyerek:

Ülkemizde basına yönelik baskılar dahil olmak üzere insan haklarına yönelik ihlallerin karşısında tavır almayı;

Türkiye’de sinemanın sansür, sinema emekçilerinin çalışma koşulları, tekelleşme gibi sorunlarına işaret etmeyi, bu sorunlar karşısında sinema sektörü bileşenleri ile dayanışma içinde olmayı;

Emek Sineması’nın yıkılmasına karşı duruşun bir parçası olarak ‘sahte Emek sinemasındaki’ etkinliklere katılmama kararını sürdürmeyi;

Medyanın cinsiyetçi, ırkçı, ayrımcı, türcü nefret söylemi içeren davranış ve söylemlerden arındırılması için kendi paylarına düşen sorumluluğu yerine getirerek SİYAD üyelerinin bu tür söylem ve davranışlardan kaçınmaya özen göstereceklerini taahhüt ederek;

SİYAD üyelerinin film eleştirisi ve sinema araştırmalarını, sinemanın ticari ve eğlencelik boyutlarının yanı sıra sanatsal niteliğine ve toplumsal işlevine de önem vererek gerçekleştiren sinema yazarları olarak örnek ve öncü konumlarını koruma kararlılığını vurgular.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir