Emek Sineması Yerinde Sürdürülmekte Olan Hukuk Dışı İnşaat Çalışması Durdurulsun!

emek-sinema-yıkım Emek Sineması
Sinemacılardan Çağrı:
Emek Sineması Yerinde Sürdürülmekte Olan Hukuk Dışı İnşaat Çalışması Durdurulsun!

İstanbul’un en eski sinemalarından biri olarak sinema tarihinin sayısız başyapıtını onyıllar boyunca perdelerine taşıyarak ülkemiz sinemaseverleri ile buluşturan, bir dönem sinemamız ile özdeşleşmiş Yeşilçam sokağının tarihsel olarak temel ‘demirbaşlarından’ biri özelliğini taşıyan, ayrıca sayıları gittikçe azalmakta olan ‘kapısı sokağa açılan’, yani ‘sokak’ ile, sosyal hayat ile doğrudan temastaki sinemaların son örneklerinden biri olan, kısacası Istanbul’un kültürel mirasının önemli unsurlarından biri olup bu arada bizlerin de belleğinde, anılarında önemli yer tutan tarihi Emek sinemasının tüm uyarı ve çabalara karşın yıkılmasını üzüntü ve esefle karşılamıştık.
Geçtiğimiz aylarda ise Istanbul Bölge İdaresi Mahkemesi, daha önceki yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasını Mimarlar Odası’nın itirazı üzerine iptal ederek bu konuda gecikmiş de olsa tekrar “yürütmeyi durdurma” kararı almıştı. Ancak bu karar dahi uygulamaya konulmamakta, Emek sinemasının yerindeki inşaat çalışmaları sürmektedir.
Aşağıda imzası olan bizler, Istanbul Bölge İdaresi Mahkemesi’nin 19/12/2014 tarihinde oybirliğiyle almış olduğu yürütmeyi durdurma kararının, bir hukuk devleti olmanın asgari koşullarından biri olarak derhal uygulamaya konulmasını ve Emek sineması yerinde sürmekte olan inşaat çalışmalarının durdurulmasını talep ediyoruz.
Basına ve kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. 8/4/2015

Emek Sineması

Aylin Alıveren, Behiç Ak, Özcan Alper, Yılmaz Atadeniz, Ali Aydın, Pelin Batu, Cahit Berkay, Tansu Biçer, Nuri Bilge Ceylan, Meltem Cumbul, Önder Çakar, Nebahat Çehre, Meral Çetinkaya, Necmettin Çobanoğlu, Zeynep Dadak, Sevil Demirci, İnci Demirkol, İrfan Demirkol, Zeki Demirkubuz, Lusin Dink, Özgür Doğan, Emre Erkmen, Mehmet Eryılmaz, Ersin Umut Güler, İzzet Günay, Nedim Gürsel, Temel Gürsu, Yonca Güzelpınar, Biket İlhan, Kadir İnanır, Hüseyin Karabey, Metin Kaya, Ercan Kesal, Nazan Kesal, Erol Keskin, Suna Keskin, Enis Köstepen, Menend Kurtiz, Erol Mintaş, Sema Moritz, Murathan Mungan, Safa Önal, Kazım Öz, Leyla Özalp, Reha Özcan, Tülin Özen, Aslı Özge, Tayfun Pirselimoğlu, Elif Refiğ, Melik Saraçoğlu, Vecdi Sayar, Ahmet Soner, Hale Soygazi, Gizem Soysaldı, Gülriz Suriri, Serpin Sükan, Aysan Sümercan, Nur Sürer, Ahmet Rıfat Şungar, Haşmet Topaloğlu, Süleyman Turan, Senem Tuzen, Aysim Türkmen, Selen Uçer, Ayten Uncuoğlu, Ümit Ünal, Onur Ünlü, Çiğdem Vitrinel, Sermet Yeşil, Seren Yüce; Atilla Dorsay (SİYAD onursal başkanı), SİYAD yönetim kurulu (yk) adına SİYAD yk başkanı Tül Akbal Süalp.
emek-durdurma

KAYNAK: Siyad

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir