SALT Araştırma Fonları 2022 Projeleri Belirlendi

SALT Araştırma Fonları

SALT Araştırma Fonları’yla bu yıl, Türkiye’de kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat konulu 153 başvuru arasından seçilen altı proje desteklenecek.

SALT Araştırma, Türkiye’nin sanat, mimarlık, tasarım, kent, toplum ve ekonomi tarihine odaklanan basılı yayınlar ile dijital arşiv belgelerini araştırmacıların kullanımına sunuyor. Garanti BBVA tarafından kurulan SALT’ın bilgi üretimi ve paylaşımını desteklemek için 2013’te başlattığı SALT Araştırma Fonları ile, disiplinlerarası ve çok yönlü yaklaşımlar sunan ve yeni kaynakları görünür kılan özgün çalışmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

SALT Araştırma Fonları’nın bu yılki seçici kurulunda Deniz Artun (Nev Galeri), Doç. Dr. Bülent Batuman (Bilkent Üniversitesi), Doç. Dr. Burak Onaran (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ile SALT’tan Farah Aksoy ve Lorans Tanatar Baruh yer alıyor. Değerlendirme sürecinin ardından, Türkiye’de kent, toplum ve ekonomi tarihi ile 1950’ler sonrası mimarlık, tasarım ve sanat konulu 153 başvuru arasından seçilen altı projenin her birine 15.000 TL’lik fon desteği sağlanıyor.

2013’ten bu yana toplam 68 projeyi destekleyen SALT Araştırma Fonları, mevcut kaynaklara yeni bakış açıları sunan ve göz ardı edilmiş konulara özgün yaklaşımlar getirerek toplumsal ve kentsel hafızaya katkı sağlayan projeleri kapsıyor.

2022’de desteklenecek araştırma projeleri: Başak Altın, “Lucia Moholy’nin Ankara Yılları: Sürgünde Bir Kadın Fotoğrafçı”; Bilge Beril Kapusuz Balcı, “Mimarlık, Politika, Estetik ve ‘Kağıttan Meseleler’: Çevre Dergisi (1979-1981) ve Mimarlık Yayıncılığı Sahnesindeki Yarım Kalmış Aracılığı”; Can Memiş, “Bellek Hakkının İhlali Olarak Yitirilmiş Bir Hafıza Mekânı İhtimali: Sultanahmet Cezaevi”; Efe Murat Balıkçıoğlu ve Emirhan Eringen, “Kayıp Avangart: Yüksel Pazarkaya Stuttgart Somut Şiir Okulunda”; Hazal Özdemir, “Geri Dönmemeye Yemin Ettiler: İmparatorluğun Sonunda Ermeni Göçü ve Fotoğrafik Belgeleme”; Serim Dinç, İnci Olgun ve Sait Gözü, “Oda-Avlu-Mahalle: Mardin Latifiye Mahallesi”.

Projelerin çıktıları, araştırmacılar ve seçici kurulun katılımıyla herkesin erişimine açık olarak düzenlenecek bir sunum programıyla Aralık 2022’de tartışmaya açılacak.

SALT İç Kısım

Lucia Moholy’nin Ankara Yılları: Sürgünde Bir Kadın Fotoğrafçı

Başak Altın

Bauhaus Okulu’nun inşa ve üretim süreçlerini fotoğraflayan avangart fotoğraf sanatçısı, kütüphaneci ve arşivci Lucia Moholy’nin 1952-58 yıllarında Ankara’da geçirdiği zamanı ve Türkiye’deki üretimlerini, kurumsal kayıtlar, fotoğraflar ve yazıları aracılığıyla inceleyen bir araştırma.

Mimarlık, Politika, Estetik ve “Kağıttan Meseleler”: Çevre Dergisi (1979-1981) ve Mimarlık Yayıncılığı Sahnesindeki Yarım Kalmış Aracılığı

Bilge Beril Kapusuz Balcı

Çevre Dergisi’nin kısa ömürlü yayın hayatını, içinde bulunduğu üretim ekolojileri üzerinden “kağıt meseleleri” odağında inceleyerek, derginin düşünsel olarak ortaya çıkışı, yapısal organizasyonu, kurduğu ilişkiler ağı ile üstlendiği rolün bir portresini çizen bir araştırma ve görsel sunum.

Bellek Hakkının İhlali Olarak Yitirilmiş Bir Hafıza Mekânı İhtimali: Sultanahmet Cezaevi

Can Memiş

Kentsel bir hak olarak bellek hakkının toplumsal bir talebe dönüştüğü Sultanahmet Cezaevi örneği üzerinden, hafızalaştırma çalışmalarının demokratikleştirme süreçlerindeki katkısı ve rolünü irdeleyen bir araştırma.

Kayıp Avangart: Yüksel Pazarkaya Stuttgart Somut Şiir Okulunda

Efe Murat Balıkçıoğlu ve Emirhan Eringen

Avangart Stuttgart Somut Şiir Okulu üyelerinden Yüksel Pazarkaya’nın ses şiiri ve performans kayıtları, fotoğrafları, yayınları, okulun çevresinde üretenlerin sözlü tarih kayıtları aracılığıyla, sanatçıyı Türkiye’nin güncel sanat ve edebiyat alanında yeniden konumlandıran bir araştırma.

Geri Dönmemeye Yemin Ettiler: İmparatorluğun Sonunda Ermeni Göçü ve Fotoğrafik Belgeleme

Hazal Özdemir

1896-1908 yıllarında iş olanakları sebebiyle Amerika’ya göç eden Osmanlı Ermenilerinin devlete teslim etmek zorunda kaldıkları fotoğrafların hangi vilayetlerde, kimin tarafından üretildiğini, hangi liman kentlerine dağıtıldığını ve nerede arşivlendiğini inceleyerek kent, göç ve fotoğraf arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir araştırma ve haritalandırma çalışması.

Oda-Avlu-Mahalle: Mardin Latifiye Mahallesi

Serim Dinç, İnci Olgun, Sait Gözü

Mardin Latifiye Mahallesi’nde yaşamış olan Ensari, Özyardımcı, Tatlıdede ve Altun ailelerinin yaşam alanlarını sosyo-mekânsal açıdan irdeleyen; odadan avluya, avludan mahalleye tarihî kentsel peyzajın katmanlı ve dinamik yapısına dair bir araştırma ve görsel çıktı.

SALT Araştırma Fonları 2022 Projeleri Belirlendi – Sinematik Yeşilçam Haber Merkezi – Nisan 2022

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir