Sinemada Dışavurum Expressionisme

Expressionisme Dışavurumcu (expressioniste) akım 1910’ların izlenimcilik (impressionisme) ve doğalcılık (naturalisme) akımlarına karşı olarak çıkan, kendini müzik, mimarlık ve özelliklede resimde gösteren ve dış uzamın görüldüğü gibi değil, ruhsal yapının süzgecinden geçirilerek dolayısıyla “deforme” olmuş biçimini yansıtan bir akımdır. Her sanat dalı gibi sinemayı da etkilemiş,kendi başyapıtlarını,ustalarını ve uygulayımını da beraberinde vermiştir.Bu garip ve tümüyle biçimsel…

devam...